Ngọc Trang AdWords | Hotline : 0988 613 360

LỊCH HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE ADS TẠI TP. HCM

KHOÁ HỌC PHÙ HỢP VỚI ĐỐI TƯỢNG   KHAI GIẢNG KHU VỰC HỌC PHÍ GỐC THỜI GIAN ƯU ĐÃ1 HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ƯU ĐÃI KHI MUA COMBO 2 KHOÁ TIẾT KIỆM
Khoá học quảng cáo Google Ads tìm kiếm Online (Hỗ trợ 1 buổi Offline ngày 27/8/2020) 0 - 2 hoặc 3 năm kinh nghiệm 15/09/2020 Online  4,200,000  Trước 28/7/2020 3,700,000  2,750,000 1,350,000
Khoá học quảng cáo Google Ads hiển thị, remarketing Online  0 - 2 hoặc 3 năm kinh nghiệm 18/09/2020                    
Online
 4,200,000 
Trước 28/7/2020 3,700,000 2,750,000 1,350,000
Messenger