Ngọc Trang AdWords | Hotline : 0988 613 360

NỘI DUNG KHOÁ HỌC GOOGLE ADS HIỂN THỊ

BUỔI 1: BUỔI 2: 
 • Tổng quan về Google Ads mạng hiển thị
 • Phân loại quảng cáo Remarketing
 • Cách thức hoạt động Remarketing
 • Thiết lập danh sách tiếp thị lại
 • Cài đặt mã Remarketing Ads
 • Định dạng quảng cáo
 • Thực hành setup chiến dịch Remarketing
 • Tối ưu trong quảng cáo Remarketing
 • Kết nối Analytics với tài khoản Google Ads để tiếp tục tối ưu tài khoản và loại trừ click tặc
 • Điều chỉnh chiến dịch thông qua Analytics
BUỔI 3: BUỔI 4:
 • Hướng dẫn cài đặt chuyển đổi để tài khoản Google học cách tối ưu trong Google Ads
 • Hiểu được nguyên lý và có thể cài các loại chuyển đổi khó
 • Chiến dịch mạng hiển thị
 • Hiểu bản chất các loại nhắm mục tiêu trong quảng cáo mạng hiển thị
 • Ưu tiên loại nhắm mục tiêu dễ dàng tạo ra chuyển đổi khách hàng hơn
 • Thực hành setup chạy quảng cáo mạng hiển thị
 • Hướng dẫn tối ưu mạng quảng cáo hiển thị
 • Áp dụng chiến lược vòng lặp khi chạy remarketing qua Facebook và Google
 • Chiến lược trồng trọt trong chạy Remarketing
 • Chiến dịch dynamic remarketing 
 • Chiến dịch tiếp thị lại thông minh

CÒN NỘI DUNG CHƯA CẬP NHẬP HẾT TẠI ĐÂY.

 

 

 

Messenger