Ngọc Trang AdWords | Hotline : 0988 613 360

NỘI DUNG KHOÁ HỌC QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS TÌM KIẾM

BUỔI 1: HỌC QUA VIDEO TRƯỚC BUỔI 1+2:
 • Tổng quan về Google AdWords.
 • Xác định chân dung khách hàng
 • Xác định mục tiêu, ngân sách Cách đo lường hiệu quả.
 • Lý thuyết gốc trong Google Ads.
 • Quy trình quản trị Google Ads.
 • Khái niệm điểm chất lượng.
 • 9 yếu tố tác động tới Điểm chất lượng
 • CÁCH TĂNG ĐIỂM CHẤT LƯỢNG 10/10 TỐI ƯU CHI PHÍ HIỆU QUẢ.
 • Tư duy cấu trúc chiến dịch tiết kiệm chi phí quảng cáo ngay từ đầu.
 • Nghiên cứu hành vi người dùng.
 • Chiến lược từ khóa chạy quảng cáo tối ưu ngay lần đầu setup.
 • Phương pháp chọn từ khóa NGÁCH dành cho ngân sách thấp và cao.
 • Phương pháp tìm từ khóa khi không có gợi ý của Google.
 • Phân tích & lựa chọn từ khoá để phù hợp với tính chất, ngành nghề của doanh nghiệp.
 • Các loại đối sánh từ khóa.
 • Cách vận dụng điểm yếu, điểm mạnh của các loại đối sánh từ khóa.
BUỔI 3+4: BUỔI 5: OFFLINE
 • Nguyên tắc viết mẫu quảng cáo chuẩn kỹ thuật.
 • Phương pháp tạo content quảng cáo thu hút.
 • Hướng dẫn phân tích 1 landingpage, website cần yếu tố gì để bán hàng hiệu quả
 • hực hành setup chiến dịch hoàn thiện.
 • Chiến lược chạy ngân sách thấp HIỆU QUẢ.
 • Chiến lược chạy quảng cáo PHỦ.
 • Các phương pháp hạn chế click TẶC.
 • Cài đặt, đo lường và tối ưu theo CHUYỂN ĐỔI.
 • Hỗ trợ offline tối ưu tài khoản ngay sau khoá học kết thúc  trực tiếp cùng giảng viên
 • Hỗ trợ online sau khoá học.

 

CÒN NHIỀU NỘI DUNG CHƯA CẬP NHẬT HẾT TẠI ĐÂY.

 

 
Messenger